Aktualności

« Powrót

Moja praca mówi za mnie

 W ideę pracy organicznej wpisana jest skuteczność i przemyślany sposób działania. Pozytywistyczne postulaty mogą być realizowane w duchu nowoczesnej przedsiębiorczości, jedynie gdy zachowa się pamięć o tradycji.  Jesteśmy wyposażeni w społeczne „pamiętanie", dlatego ideologia pracy organicznej aktualizuje się poprzez mentalność ludzi. Unia Wielkopolan
dba o to, by wspomniane dobre wartości nie były tylko pustymi hasłami.


 II Dni Pracy Organicznej, zorganizowane w dniach od 17 do 19 kwietnia 2013 roku przez Stowarzyszenie Unia Wielkopolan, są najlepszym dowodem na to, że służenie społeczności nie jest  już tylko wzorcem, dziś to styl życia, potwierdzony czynami. 19 kwietnia br. podczas uroczystej Gali
w Bazarze Poznańskim poznaliśmy laureatów „Wawrzynów Pracy Organicznej". Ceremonia wręczenia statuetek (autorstwa Michała Wielopolskiego) odbyła się w miejscu szczególnym na kulturalno-gospodarczej mapie Poznania.

Otwarcia uroczystości dokonał Prezydent Unii Wielkopolan, Paweł Leszek Klepka. Przemówienia reprezentantów władz potwierdziły, jak istotny jest kapitał społeczny, budowany zjednoczonymi siłami – dla dobra wspólnoty i z myślą o przyszłości. Podczas Gali rozstrzygnięto konkurs fotograficzny „Poznań w oczach dziecka" dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, co potwierdza, że każdą społeczność należy wspierać od podstaw, doskonalić umiejętności dzieci
i młodzieży. Wykład dra Marka Rezlera  („Hipolit Cegielski – organicznik i patriota" ) był kolejnym punktem programu. Prelegent zwrócił uwagę na kwestię świadomości społecznej, niewystarczająco reklamowane wartości w Wielkopolsce, co przyczynia się do występowania luk w wiedzy przeciętnych mieszkańców. Być może konsekwencją takiego stanu rzeczy jest szukanie wzorców kosmopolitycznych i potwierdzenie znanego przysłowia: „cudze chwalicie, swego nie znacie". Ważnym przesłaniem tegorocznych wystąpień był apel, aby Wielkopolanie nie wstydzili się osiągnięć, które wypracowali na przestrzeni lat.

Doceniono osoby, które dzięki zaradności i poświęceniu – dostarczają Wielkopolsce wielu powodów do dumy. „Wawrzyny Pracy Organicznej" trafiły do rąk: Anny i Józefa Grajków,
mjra Tomasza Ogrodniczuka, Krystyny Gromanowskiej i Wojciecha Mroza, natomiast honorowe wyróżnienie otrzymała dr Wanda Błeńska.

O nagrodzonych najpiękniej opowiada praca, którą wykonują zawsze z myślą o innych.
W kategorii Kultura zwyciężyli Anna i Józef Grajkowie, twórcy Muzeum Powstania Wielkopolskiego im. Generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie, ich działania są wyrazem szacunku dla historii, gestem docenienia pamiątek dawnych czasów. Praca państwa Grajków jest inwestycją w tradycyjne wartości, które powinny być pielęgnowane w społeczeństwie obywatelskim. Mjr Tomasz Ogrodniczuk, kustosz Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu, nagrodzony w dziedzinie Edukacji, przyczynił się do odtwarzania i powiększenia liczby muzealnych eksponatów. Ucieszyło go wyróżnienie od „swoich", dlatego w krótkim przemówieniu przyznał, że na pytanie, skąd jest, odpowiada: „z Wielkopolski", a potem dodaje – „z wielkiej Polski".  Krystyna Gromanowska jest sołtysem wsi Owczegłowy w Gminie Rogoźno, uznano ją także za „sołtysa na miarę Europy". Wspaniała matka czworga dzieci i kochająca żona. Wyróżniona w kategorii Praca na Rzecz Wspólnot Lokalnych. Działa społecznie, traktuje ludzi z wielką wyrozumiałością, poświęcając im swój czas. Motywuje innych do dzielenia się talentami i radością, angażuje do współpracy tych, którym wydaje się, że niewiele potrafią. Krystyna Gromanowska swoją skromnością udowadnia, że wiara w człowieka jest podstawą do tego, by pięknie żyć. I najważniejsze, nie potrzeba wielu słów, by określić cel działań laureatki: „Moja praca mówi za mnie", można tylko dodać, że to najprawdziwszy certyfikat, wystawiony przez społeczeństwo lokalne. Wojciech Mróz jest właścicielem ok. 10 tysięcy hektarów gruntów, dziś z sentymentem wspomina czasy, gdy zaczynał swoją działalność od kupna 5-hektarowego gospodarstwa w Borku Wielkopolskim.  Nagrodzony za Partnerską Formułę Budowania Gospodarki, wytrwale pracował na opinię jednego z największy producentów rolnych w Wielkopolsce. Pomysł na siebie i przemyślane inwestycje zaowocowały tym, że zakład przetwórstwa mięsnego „Mróz" S.A.  zatrudnia obecnie blisko 1500 osób, a prezes spółki akcyjnej urzeczywistnia zadanie każdego przedsiębiorcy: „Chcę dać ludziom pracę".

Laureatka Honorowego Wawrzyna, lekarka, miłosierna „matka trędowatych", kobieta, która przyszła z pomocą tym, o których inni chcieli zapomnieć – dr Wanda Błeńska, dzisiaj ma prawie 102 lata, a jej słowa są ponadczasowym przesłaniem dla kolejnych pokoleń:
 „Jeśli macie dobre, świetlane pomysły, to je pielęgnujcie. Nie dajcie im zasnąć, nie odrzucajcie ich".  


Dla uczestników konferencji „Superinkubator Hi-Tech dla biznesu" mogą to być zdania kluczowe, określające, że nieprzypadkowo mogliśmy usłyszeć o misji i realizacji projektu Inkubatora podczas II Dni Pracy Organicznej. Czy czasem nie mamy do czynienia z innowacyjnym pozytywizmem? Projekt Wielkopolskiego Instytutu Jakości pokazuje, że pasja i dyscyplina są najlepszym motorem rozwoju, który odpowiada założeniom pracy organicznej.


Uroczystość w Bazarze Poznańskim była okazją do wymiany poglądów. Maciej Łobza (Prezes Fundacji Dzieła Chrześcijańskiego Biznesu, doktorant w Katedrze Finansów Międzynarodowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Prezes Innovativance Global Services Sp. z o.o.)  w jednej z rozmów kuluarowych zaakcentował rolę odważnego podkreślania atutów Wielkopolan, właśnie poprzez pracę organiczną. W ten sposób pokażemy możliwości, które stanowią o potencjale ekonomicznym i gospodarczym regionu. Był to niewątpliwie ważny i racjonalny głos, który doskonale podsumowuje formułę II Dni Pracy Organicznej.
 

Dominika Dymek

 

 Dominika Dymek – poetka, felietonistka. Studiuje filologię polską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, realizując dwie specjalności: nauczycielską i kulturę mediów cyfrowych. Jej praca licencjacka została wytypowana do Konkursu na Najlepszy Referat Studencki i Najlepszą Pracę Licencjacką Instytutu Filologii Polskiej, UAM. Publikuje na łamach lokalnej prasy m.in. w magazynie „Bliżej", „Tygodniku Noteckim" oraz „Echach Noteckich". Współpracuje z Wielkopolskim Instytutem Jakości. Felietonistka portalu Marka JUTRA. Od 10 lat tworzy z pasją poezję. Debiutowała tomikiem „Podróż po natchnienie" wydanym w 2009 roku. Jest laureatką Nagrody Burmistrza Wielenia za szczególne osiągnięcia kulturalno-artystyczne w roku 2012.