Aktualności

"Rozwój sektora e-usług na świecie" Raport 2012

Opublikowany na portalu Wspieramy E-biznes raport przygotowany przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) prezentuje obecny stan e-usług w Polsce. Celem raportu było zbadanie e-usług o największej perspektywie wzrostu oraz wskazanie niszy, które stanowią pole do rozwoju.


    Liczba użytkowników Internetu wciąż wzrasta, oznacza to, że dynamicznie rozwijająca się sieć jest przyszłością w niemal każdej dziedzinie i coraz to nowe segmenty usług powoli przenoszone są do przestrzeni wirtualnej. Konsumenci chcą dotrzeć do usług, którymi są zainteresowani w sposób jak najszybszy i najwygodniejszy z tego względu konieczne są nowe, oryginalne i dostosowane do indywidualnego klienta kanały kontaktu. Rozbudowywanie infrastruktury internetowej wymaga wprowadzania innowacyjnych narzędzi marketingowych, których zadaniem będzie informowanie konsumenta o powstałej przestrzeni wirtualnej - witrynie przedsiębiorcy, forów specjalistycznych, portali konsumenckich.


    Raport „Rozwój sektora e-usług na świecie" ułatwia poruszani się w materii usług internetowych, zawiera listę usług elektronicznych oraz opis stanu branży według kategorii, dzięki temu zastawieniu możliwe jest porównanie wybranych usługodawców. Ponadto dokument zawiera analizę rynku i tendencje rozwoju dla usług internetowych.


    Celem raportu jest przede wszystkim uświadomienie usługodawcom, że w dobie dzisiejszej technologii, konsumenci dobierają e-usługi do posiadanych urządzeń elektronicznych (laptopów, smartphonów, tabletów) pod względem ich funkcjonalności, dlatego dla uzyskania wymiernych efektów oddziaływanie na klienta ważne jest podążanie za nowymi trendami w dziedzinie e-usług. Raport zawiera również rekomendacje oraz rady dla przedsiębiorców w jaki sposób zdobyć wsparcie w kwestii rozwoju działań swojej firmy na polu e-usług.