Oferty

Korekta tekstów

Dane ofety:

Wykonuję korektę tekstów o dowolnej tematyce i objętości. Sprawdzam je pod względem poprawności językowej, eliminuję błędy ortograficzne, interpunkcyjne, gramatyczne, stylistyczne i tzw. „literówki". Analizuję także tekst pod kątem zachowania logicznej spójności.


Chcę uzyskać więcej informacji na temat tej oferty
Nazwa mojej firmy:
Imię i nazwisko:
Email:
Wiadomość: