Oferty

Sesje dordczo-szkoleniowe dla firm z obszaru DESIGN MANAGEMENT i DOSKONAŁOŚĆ W ZARZĄDZANIU

Oferent: DEA Konsulting
Dane ofety:

W czym przedsiębiorcom pomagają sesje coachingowe?

 

Rozpoczął się nabór na DRUGĄ EDYCJĘ SESJI COACHINGOWO-DORADCZYCH dedykowanych wielkopolskim przedsiębiorcom z sektora małych i średnich firm. Sesje dają przedsiębiorstwom szansę dofinasowanego w 100% skorzystania z indywidualnej, dostosowanej do ich potrzeb i specyfiki, pomocy wysoko wykwalifikowanych specjalistów, których usługi bardzo często nie są dostępne dla MŚP z uwagi na wysokie ceny.

 

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na tego typu zaawansowane wsparcie, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zlecił firmie DEA Konsulting realizację cyklu sesji coachingowo - doradczych w obszarach „DESIGN MANAGEMENT” oraz „DOSKONAŁOŚCI W ZARZĄDZANIU”. Mają one na celu pomóc przygotować firmy do bardziej efektywnego funkcjonowania na konkurencyjnym rynku poprzez: poprawę jakości zarządzania, generowanie innowacji, podnoszenie jakości i efektywności zaspokajania potrzeb klientów. Nowatorska formuła sprawia, że wypracowane podczas sesji rozwiązania są dostosowane do potrzeb uczestników, rozwiązują konkretne problemy danego przedsiębiorcy i dostarczają praktycznych wskazówek co do dalszych działań w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej.

 

A jest to temat niebagatelny. Tempo przeobrażeń rynku związane z globalnymi trendami, wymaga wzrostu elastyczności wielkopolskich firm w reagowaniu na zmiany. Swobodny przepływ zasobów wyrównuje ceny dóbr i usług zwiększając konkurencję, którą dodatkowo pogłębia spadek konsumpcji i spowolnienie gospodarcze. W rezultacie przedsiębiorstwa często mają kłopoty ze sprzedażą produktów/usług na rynku wewnętrznym. W takich warunkach dotychczasowe metody działania okazują się niewystarczające. Konieczne stają się gruntowne zmiany w zakresie strategii biznesowej, jakości oferty oraz tempa i kierunku wprowadzanych innowacji.

 

W tym momencie wielkopolscy przedsiębiorcy napotykają szereg barier takich jak ograniczenia finansowe i organizacyjne, obawa przed podjęciem ryzyka, czy też po prostu niewystarczający poziom wiedzy i umiejętności niezbędnych do przeprowadzenia firmy przez trudny okres. Często pojawiającą się reakcją jest „przeczekanie ciężkich czasów”, co paradoksalnie nie jest wcale optymalnym wyjściem. W zamian przedsiębiorstwa mogą odpowiednio wykorzystać aktualne trendy, koncentrując się na usprawnieniu zarządzania oraz roli umiejętnie stosowanego designu, rozumianego nie tylko jako samo wzornictwo, ale przede wszystkim jako design thinking – nowoczesne podejście do projektowania usług i produktów z myślą o precyzyjnym zaspokajaniu potrzeb Klientów i budowaniu silniejszej pozycji rynkowej.

 

Korzyści płynące z udziału w sesjach DOSKONAŁOŚĆ W ZARZĄDZANIU to: weryfikacja słabych punktów systemu zarządzania w firmie, usprawnienie wybranych obszarów  funkcjonowania przedsiębiorstwa, poprawa jakości zarządzania, przygotowanie do wprowadzenia innowacji, przygotowanie do wprowadzenia na rynek nowych produktów i usług, poznanie zalet i mechanizmów współpracy z sektorem nauki.

 

Korzyści płynące z udziału w sesjach DESIGN MANAGEMENT to: nabycie umiejętności wykorzystywania designu jako źródła innowacji i przewagi konkurencyjnej, stosowania DESIGN MANAGEMENT w działalności, udoskonalenie produktów/usług, rozszerzenie działalność na nowe rynki lub zwiększenie udziału w obecnych rynkach, stworzenie spójnego i wyrazistego wizerunku firmy.

 

Proponowane rozwiązania zostaną zaprojektowane podczas diagnozy potrzeb przeprowadzonej na miejscu u każdego z wybranych przedsiębiorców w ramach sesji modelowania biznesowego z udziałem właścicieli, menedżerów wysokiego szczebla, członków zarządu. Podczas kolejnych sesji coach będzie pracował z uczestnikami na konkretnych problemach danej firmy. Rola coacha powierzana jest osobom
z wieloletnim doświadczeniem na stanowisku kierowniczym,  z doświadczeniem w branży venture capital oraz w kreacji i wdrażaniu nowych rozwiązań, które nierzadko są również szanowanymi wykładowcami wiodących uczelni.

 

Skuteczne wprowadzanie zmian w firmie – wymaga połączenia różnych kompetencji i zbudowania zaufania. Ten proces będzie ułatwiony dzięki zaangażowaniu niezależnej instytucji - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, który starannie dobrał sprowadzonego realizatora projektu – DEA Konsulting.

 

W drugiej edycji projektu do udziału zaproszonych zostanie 14 firm: 10 firm weźmie udział w sesjach coachingowych w obszarze „DESIGN MANAGEMENT”, a 4 firmy w obszarze „DOSKONAŁOŚĆ W ZARZĄDZANIU”.

 

Aby skorzystać z tej szansy wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://iw.org.pl/sesje-coachingowe lub zgłosić się bezpośrednio do punktu konsultacyjnego (DEA Konsulting) przy ul. Grunwaldzkiej 43/3, tel. +61 222 63 12, e-mail: biuro@deakonsulting.pl, osoba do kontaktu: Milena Rozwalka.

 

Aplikacje można składać do 15 lipca br.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.2.1. POKL.

 

Izabela Tokarska

Dyrektor Zarządzający DEA Konsulting


Chcę uzyskać więcej informacji na temat tej oferty
Nazwa mojej firmy:
Imię i nazwisko:
Email:
Wiadomość: