Oferty

Korekta tekstów

Oferent: Dominika Dymek
Dane ofety:

Sprawdzę tekst pod względem poprawności językowej, stylistycznej i ortograficznej. Zadbam o spójny tok wypowiedzi pisemnej, z nastawieniem na logiczną konstrukcję zdaniową. Mogę także uporządkować treść, przeformułować nietrafne zwroty. Moją mocną stroną – jest także terminowość.


Chcę uzyskać więcej informacji na temat tej oferty
Nazwa mojej firmy:
Imię i nazwisko:
Email:
Wiadomość: