Oferty

Zachęcamy do przeglądu ofert i publikacji w zakresie marketingu i reklamy. Aby zamieścić informację należy zarejestrować się na stronie a następnie przesłać proponowane treści.

Tłumaczenia pisemne i ustne

Wykonujemy tłumaczenia pisemne i ustne: zwykłe, specjalistyczne, a także przysięgłe. Szukamy franczyzobiorców.

Researching

Łatwość nawiązywania nowych kontaktów i znajomości, daje szeroką gamę możliwości zdobywania informacji. Sondy uliczne, zbieranie informacji w postaci nagrywania wypowiedzi, lub wyszukiwanie konkretnych danych, nie jest problemem. Bez dobrego reaserchingu nie powstają dobre artykuły. A ja, zarówno jedno jak i drugie mogę Państwu zapewnić.

Korekta tekstów

Korekta tekstów, sprawdzenie ich pod względem poprawności językowej, eliminacja błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, gramatycznych, stylistycznych i tzw. „literówek”.

Redagowanie tekstów

Pisanie zarówno krótkich tekstów w syntetyczny sposób przedstawiających opisywaną tematykę, jak i rozbudowanych artykułów o wysokim stopniu merytoryczności czy tekstów przeznaczonych do zamieszczenia na stronie internetowej przedsiębiorstwa.

Banner reklamowy

Banner reklamowy zamawiany przez Internet, z projektem własnym lub zleconym. Dodatkowo oferujemy instalację. Gwarancja odporności na warunki atmosferyczne.
Wyświetlanie 6 - 10 z 13 rezultatów.
z 3