Podmioty

Nazwa podmiotu: Wielkopolski Instytut Jakości Sp. z o.o. - koordynator
Adres: Szelągowska 49, 61-626 Poznań
Email: biuro@instytut.poznan.pl
WWW: http://www.instytut.poznan.pl
Informacje:

Firma nieprzerwanie od 1995 roku świadczy usługi doradcze dla klientów z całej Polski.  Indywidualne podejście oraz wnikliwa analiza specyfiki działalności stanowią podstawę obsługi klienta, umożliwiając tworzenie nieszablonowych rozwiązań.

Dotychczasowe doświadczenie oraz nastawienie na ciągły rozwój sprawiło, że firma z sukcesem świadczy usługi w zakresie następujących działów:

1. Doradztwo  inwestycyjne dla firm, w tym:

 • określanie źródeł finansowania inwestycji  i przygotowywanie dokumentacji projektowej
 • prowadzenie audytów projektów finansowanych ze środków unijnych
 • pomoc przy rozliczaniu projektów
 • monitoring i ewaluacja projektów
 • wsparcie przedsięwzięć eksportowych (np. zagranicznych misji, wystaw, targów, konferencji itp.)
 • poszukiwanie innowacji, technologii i potencjalnych dostawców technologii
 • obsługa prawna i patentowa (wsparcie przy rejestracji patentów, know-how, znaków towarowych, wzorów przemysłowych)
 • poszukiwanie infrastruktury badawczej dla MŚP oraz odpowiedniej kadry

2. Zarządzanie i certyfikacja, w tym:

 • wdrażanie systemów zarządzania zgodnie z normami ISO 9001, 14001, OHSAS 18001 itd.
 • wdrażanie systemów dotyczących kontroli produkcji, zarządzania  relacjami z personelem, bezpieczeństwem danych oraz innych opartych na koncepcji TQM, modelu EFQM i CAF
 • diagnozowanie organizacji w zakresie: przywództwa, polityki i strategii, zarządzania ludźmi, partnerstwa i zasobów, procesów, satysfakcji klientów, satysfakcji zatrudnionych, wpływu na otoczenie, efektów końcowych
 • przyznawanie certyfikatów „Wielkopolska jakość"
 • organizacja konkursu o Wielkopolską Nagrodę Jakości

3. Doradztwo produktowe, w tym:

 • realizacja badań preferencji klientów (m.in. badań ankietowych, fokusowych)
 • określanie kosztów w cyklu życia produktów lub usług
 • określanie wpływu na środowisko produktów lub usług

4. Pomoc w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym:

 • udzielanie informacji związanej z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej oraz dostępnymi środkami finansowania działalności
 • pomoc w wypełnianiu dokumentacji  (ZUS, Urząd Skarbowy, inne instytucje publiczne)
 • opracowywanie dokumentów  marketingowych  (planów marketingowych, materiałów promocyjnych, opisów produktów i usług)
 • opracowywanie dokumentów organizacyjnych (strategii rozwoju firmy, schematu organizacyjny, zakresów obowiązków pracowników, regulaminu pracy)

5. Doradztwo  dla jednostek naukowych i badawczych, w tym:

 • przygotowywanie dokumentacji projektowej
 • poszukiwanie kooperantów
 • przeprowadzanie audytów projektów finansowanych z funduszy unijnych
 • monitoring i ewaluacja projektów
 • kompleksowe wsparcie prawne, ekonomiczne i finansowe
 • wycena własności intelektualnej (m.in. patenty, know-how, licencje)
 • wsparcie przy tworzeniu i rozwoju innowacyjnych firm m.in. start-up, spin-off, spin-out
 • pomoc w zdobywaniu zewnętrznych źródeł finansowania

 6. Komunikacja i wizerunek, w tym:

 • przeprowadzanie audytów wizerunkowych
 • budowa wizerunku
 • konstruowanie wystąpień publicznych
 • redagowanie tekstów