Podmioty

Nazwa podmiotu: Sebastian Surendra
Adres: ... ..., 60-000 Poznań
Email: s.surendra@wp.pl
Informacje:

Jestem redaktorem m.in. „Służb utrzymania ruchu", „Facility Managera", autorem „Przewodnika rynkowego utrzymania ruchu", współautorem „Ogólnopolskiego Badania Rynku Outsourcingu 2012". Pracuję również jako korektor, wykonałem m.in. korektę książki „Stadion. Magia Bułgarskiej" Józefa Djaczenki, jestem korektorem czasopisma „Facility Manager”. Kilkukrotnie byłem autorem tekstów konkursów ortograficznych organizowanych przez Stowarzyszenie Teatralne AKT we Wrześni. 

Oferta tego podmiotu:

Korekta tekstów

Korekta tekstów, sprawdzenie ich pod względem poprawności językowej, eliminacja błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, gramatycznych, stylistycznych i tzw. „literówek”.

Redagowanie tekstów

Pisanie zarówno krótkich tekstów w syntetyczny sposób przedstawiających opisywaną tematykę, jak i rozbudowanych artykułów o wysokim stopniu merytoryczności czy tekstów przeznaczonych do zamieszczenia na stronie internetowej przedsiębiorstwa.