Polityka prywatności

SERWISU INTERNETOWEGO

„MARKA JUTRA"

Powołanego w ramach Powiązania Kooperacyjnego marketingu i reklamy

 

Powyższa polityka prywatności wyjaśnia, jak Wielkopolski Instytut Jakości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul.Szelągowskiej 49 w Poznaniu (dalej także: WIJ) zbiera, wykorzystuje i zabezpiecza w ramach Serwisu Marka Jutra informacje dotyczące Zarejestrowanych użytkowników portalu i Klientów, w tym dane osobowe. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie wyłącznie do informacji zbieranych przez  poprzez stronę www.markajutra.pl.

Wszelkie wyrażenia lub zwroty pisane w niniejszej polityce prywatności wielką literą, jak i inne terminy zawarte i wykorzystane w niniejszej regulacji mają przede wszystkim znaczenie zdefiniowane w Regulaminie serwisu internetowego Marka Jutra.

Zarejestrowani użytkownicy portalu i Klienci winni mieć świadomość, iż administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników w zakresie mu przekazanym. Wszelkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej aktami wykonawczymi.

Ewentualne podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a dane podawane są w celu budowy oferty w ramach portalu Marka Jutra oraz realizacji ewentualnej umowy zawieranej na podstawie tak opracowanej oferty, a także w celu przesyłania biuletynu branżowego.

Administratorem danych osobowych jest WIJ (dalej także: Administrator). Przedmiotowe dane osobowe mogą być zbierane dla celów związanych z budową oferty oraz realizacją ewentualnej umowy zawieranej w ramach Powiązania kooperacyjnego marketingu i reklamy.

Zarejestrowanym Użytkownikom portalu i Klientom przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych i ich poprawiania. W przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, użytkownik ma prawo do pisemnego (doręczanego na adres siedziby Administratora), umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych.

Administrator dopuszcza ewentualne powierzenie przetwarzania niezbędnych danych osobowych Zarejestrowanych użytkowników portalu i Klientów, na podstawie umowy, określonej w art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyłącznie w zakresie i celu koniecznym do budowy oferty oraz realizacji ewentualnej umowy zawieranej na podstawie tej oferty.

Administrator może zgodnie z prawem ujawnić dane osobowe Zarejestrowanych użytkowników portalu i Klientów w ramach współpracy z organami ścigania i innymi osobami trzecimi celem wyegzekwowania ochrony naruszonych praw.